Údaje o žadateli:

právnická osoba:

fyzická osoba:

Údaje o žadateli:

Zjistit údaje z IČO

Údaje o pořadateli:

 

Údaje o akci:

 

Popis akce: *

 

Další požadavky:

 

Podpory hl. m. Prahy:

 

Návštěvnost akce:

* Jedná-li se o první ročník, žadatel uvádí pouze předpokládanou návštěvnost

 

Stvrzení

Stvrzuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách, které jsou její nedílnou součástí, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Stvrzuji, že zaručím, aby předmětná akce byla propagována pouze na legálních reklamních plochách. Jsem srozuměn/a s tím, že v případě výskytu černého výlepu v souvislosti s předmětnou akcí bude záštita odňata spolu s výhodami, které z ní vyplývají.

CAPTCHA Image
Jiný obrázek

 

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zlikvidovány dle spisového a skartačního plánu hl. m. Prahy. Práva subjektu údajů jsou zveřejněna na: www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html

Po udělení záštity je seznam všech udělených záštit zveřejněný na internetových stránkách hl. m. Prahy.

Přehled poskytnutých záštit